De grote slaapkamer had haar beste tijd gehad en er werden in de loop van de jaren reeds verschillende herstellingen uitgevoerd. Bijkomend waren er enkele problemen met koudebruggen in dit oude gebouw en was het dak van de erker niet geïsoleerd. Tijdens de renovatie zette de bouwheer heel de kamer samen met de naastliggende dressing opnieuw in de ruwbouw en plaatste nieuwe elektriciteit.

Daarna werden door albarius de koudebruggen opgelost, het dak van de erker werd geïsoleerd van binnenuit en de isolatie sloot mooi aan aan de nieuwe ramen. De muren van beide kamers werden voorzien van nieuw pleisterwerk. Het plafond werd gemaakt in gyproc.

Slaapkamer met erker en dressing in ruwbouw, klaar om te bepleisteren.

Slaapkamer met erker en dressing in een renovatieproject pas bepleisterd.