Na langdurige vochtinfiltratie bleek dit plafond vol zwam te zitten waardoor het helemaal aangetast was en vervangen diende te worden. Dakbedekking, balken, pleisterlaag en mouluren werden verwijderd. Nadat de dakwerker het buitenwerk opnieuw had gemaakt, kon albarius de binnenafwerking doen.

Een nieuw pleisterdrager stucanet werd aangebracht en afgepleisterd. Er werd een nieuwe mal gemaakt van de bestaande moulure om ze dan op de beschadigde plaatsen opnieuw te trekken. Gelukkig bleef de rosace in het midden van de kamer juist gevrijwaard.

Mouluren en plafond vernield door zwam.

Een plafond met mouluren hersteld na vernieling door huiszwam.