Door waterschade aan het platte dak werd het plafond en de isolatie verwijderd van de roostering. Na afbraak van die oude toestand werd door Albarius een volledig nieuw keukenplafond gestoken. Inclusief 18 cm isolatie in het platte dak. Merk op dat de opkant aan de koepel is afgewerkt tot juist aan de hoeken van de koepelopbouw om zoveel mogelijk licht te kunnen binnenlaten.

Bijkomende moeilijkheid in dit project was dat de keukenkasten bleven hangen tijdens de werken en dat na afwerking de bovenkasten tot tegen het plafond moesten komen. Het plafond moest dus geplaatst worden tot juist boven de kasten.

Deze roostering met waterschade zal worden afgewerkt met gyproc.

Nieuw gyprocplafond in een keuken na waterschade.