Na ernstige en langdurige waterinfiltratie via de oude koepel, moest het volledige dak eraf en helemaal vervangen omdat de houten balken rot waren. Ook de muren kregen hun deel van de wateroverlast te verwerken.

Na droging werden de muren hersteld. Gelukkig was de oude bepleistering zeer goed van kwaliteit zodat het volstond om de slechtste en verweerde stukken te verwijderen en de rest te recupereren. Mits een voorbehandeling werd een nieuwe afwerklaag van 1 mm op alle muren aangebracht. Dit kon zo secuur gebeuren dat achteraf alles terug geschilderd kon worden.

Op de nieuwe dakconstructie werd gyproc geplaatst en aangewerkt aan de nieuwe lichtkoepel (lichtstraatje). Omdat er in de kamer nog een stuk oud plafond hing dat niet beschadigd was, werd het nieuwe gyprocplafond tot juist op dezelfde hoogte gebracht. Daar 2 verschillende soorten plafonds naast elkaar aanleiding zouden kunnen geven tot scheurvorming, werden ze aan elkaar gezet met een zichtvoeg. Deze zichtvoeg werd bij de schilderwerken afgekit met acrylkit. Dit spaarde een hoop werk, kosten en vuil in het huis. Dit was voor de eigenaar belangrijker dan een minuscuul zichtvoegje op het plafond dat je na de schilderwerken amper nog zag.

Na waterschade werd een nieuw dak gestoken en moest gyprocplafond en pleisterwerk uitgevoerd worden.

Plaatsen van nieuw gyprocplafond en plamuren van de muren na waterschade.