Herstelling van mouluren en plafond na vernieling door zwam.

Het plafond en de mouluren van deze kamer werden aangetast door zwam na langdurige vochtinfiltratie. Een herstelling drong zich op.

Herstelling van een plafond met mouluren beschadigd door huiszwam.

Huiszwam beschadigde de balken van dit oude plafond waardoor bij de herstelling eveneens de mouluren opnieuw gemaakt moesten worden.

Plafond en mouluren in kalkmortel.

Tijdens de volledige renovatie van een 17°eeuws pand werden enkele plafonds met mouluren helemaal hermaakt door albarius. Met respect voor het verleden.

Herstelling van zwaar beschadigde moulures op oud plafond.

Zeer zwaar beschadigde mouluren en dito plafond kwamen te voorschijn bij het verwijderen van het verlaagde plafond. De bouwheer wou ze graag terug in orde brengen.

Plafondmouluren rondom een sierschouw.

Er werden moulures in gips bijgemaakt naar bestaand model voor de afwerking van een sierschouw.

Waterschade aan een oud plafond met moulure waarij er een stuk pleister en een stuk moulure uit het plafond zijn gevallen.

Door waterschade van de bovenliggende badkamer viel een stuk moulure uit het plafond...

Herstellen van barsten in mouluren en kolom.

Bij verbouwingswerken was het huis iets verzakt waardoor er op de verdieping een aantal barsten ontstonden. Zo ook in het moulurewerk op de nachthal.

Nieuwe moulure getrokken in een gang.

Nieuwe moulure getrokken in de gang van een renovatieproject.