Uitgevoerde pleisterwerken bij het renoveren van een arbeidershuisje.De pleisterwerken bij de renovatie van dit arbeidershuisje waren niet vanzelfsprekend. Gedeeltelijk geteisterd door een brand, zeer divers metselwerk, grafittikunst op de muren,... zorgden er samen voor dat bijzonder veel voorbereidende werken dienden uitgevoerd alvorens de feitenlijke pleisterwerken gestart konden worden. Er waren slechts enkele nieuwe muren in snelbouw, al de rest was met "hulten en bulten" en er waren ook 2 buitenmuren die binnenmuren werden. De bepleistering werd uitgevoerd met een éénlaagse pleisterlaag, hier en daar aangebracht op de oude pleister waar die nog voldoende stabiel was. Merk ook op dat de houten roostering in het zicht bleef en dat daar rond gepleisterd diende te worden en uiteraard zonder ze te besmeuren.

Een klein werk in een heel klein huisje, maar het vroeg toch zeer veel beroepskennis en geduld om het goed uit te voeren. Uiteindelijk konden alle muren stak en glad afgewerkt worden.